banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562

ออมสินร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562

8 ต.ค. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มตรวจสอบ และคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมสรรพสามิต ประจำปี 2562 ซึ่งมีคุณพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ประธานกรรมการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธี และมีคณะผู้บริหารและข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกรมสรรพสามิต และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ ธนาคารออมสินได้ร่วมทำบุญสมทบองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานกรมสรรพสามิต จำนวน 100,000 บาท เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาด้วย ณ วัดประดู่ จ.สมุทรสงคราม

Skip to content