banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี และพิธียกใบระกาหางหงส์วิหารหลวงพ่อโต

ออมสินร่วมพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดเสาธงหิน จ.นนทบุรี และพิธียกใบระกาหางหงส์วิหารหลวงพ่อโต

19 ต.ค. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดเสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดภาค 5 สายงานกิจการสาขา 2 พร้อมด้วยผู้บริหารศูนย์การค้าสลากไทย ผู้บริหารบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ตลอดจนข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธี โดยมียอดเงินทำบุญสมทบองค์กฐิน เป็นจำนวนเงินรวม 3,929,999 บาท โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม CSR ด้วยการมอบเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน และข้าวสาร อาหารแห้งให้กับชาวชุมชนเสาธงหินด้วย

    จากนั้น ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้เป็นประธานในพิธียกใบระกาหางหงส์ชุดแรกของวิหารหลวงพ่อโต ซึ่งวัดเสาธงหินได้ดำเนินการก่อสร้างและตกแต่งวิหารให้เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้กับประชาชนและชุมชนสืบไป

Skip to content