banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

ออมสินร่วมพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

18 พ.ค. 2562

 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินภาค 8 ร่วมพิธีถวายน้ำสรง ผ้าไตรพระราชทาน งานไหว้สาป๋าระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 โดยมีคุณวัลลภ นามวงศ์พรหม คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศบาลตำบลสุเทพ หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการในพื้นที่ อุบาสก อุบาสิกาผู้มีจิตศรัทธาร่วมในพิธี ในการนี้ ธนาคารออมสินได้มอบปัจจัยร่วมทำนุบำรุงวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารด้วย ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่

Skip to content