banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมประชุม WSBI WEBINAR “Empowering the next generation”

ออมสินร่วมประชุม WSBI WEBINAR “Empowering the next generation”

26 เม.ย. 2562

 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมการประชุม WSBI WEBINAR “Empowering the next generation” ซึ่ง WSBI จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านธนาคารโรงเรียน โดยมีตัวแทนจาก WSBI ตัวแทนจาก Child and Youth Finance International (CYFI) และตัวแทนจากสถาบันการเงิน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ WEBINAR ในโอกาสนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ได้นำเสนอการดำเนินงานในด้านธนาคารโรงเรียนของธนาคารออมสินซึ่งโครงการที่มีความโดเด่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการส่งเสริมการออมให้กับเด็กและเยาวชน พร้อมกันนี้ยังได้ตอบข้อซักถามและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

Skip to content