banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมประชุมไตรภาคี ทิพยประกันชีวิตและทิพยประกันภัย

ออมสินร่วมประชุมไตรภาคี ทิพยประกันชีวิตและทิพยประกันภัย

22 ก.พ. 2563

     เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมไตรภาคีประจำปี 2563 ระหว่างผู้บริหาร 3 องค์กร เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองต่อลูกค้าด้านเงินฝากพร้อมความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน โอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อศึกษาเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัวของธนาคารออมสิน ณ ราชาคีรีรีสอร์ท จ. นครศรีธรรมราช ด้วย

Skip to content