banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

ออมสินร่วมบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว

16 ส.ค. 2562

     เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน มอบเงินบริจาคสมทบกองผ้าป่ามหากุศล เพื่อสร้างโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงพระเมตตารับเป็นองค์อุปถัมภ์ โดยมีนายแพทย์พรเทพ พงศ์ทวิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว สาขาสาทร กรุงเทพฯ

Skip to content