banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมทำบุญทอดกฐินและมอบรถตู้เอนกประสงค์ให้วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

ออมสินร่วมทำบุญทอดกฐินและมอบรถตู้เอนกประสงค์ให้วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

2 พ.ย. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมทำบุญถวายเงินทอดกฐินสามัคคีวัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงรายแด่พระภาวนารัตนญาณ วิ เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ พร้อมมอบรถตู้อเนกประสงค์ Toyota รุ่น  Commuter จำนวน 1 คัน ให้แก่วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการของวิทยาลัย โดยถวายแด่พระรัตนมุนี(ปุณณมี วิสารโท,ผศ.ดร.) เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย

Skip to content