banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงาน Flower on the Table 2020 เทศกาลดินเนอร์เมนูดอกไม้และการประกวดจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร

ออมสินร่วมงาน Flower on the Table 2020 เทศกาลดินเนอร์เมนูดอกไม้และการประกวดจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร

23 ก.พ. 2563

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณพิชญ์สินี ตั้งตรงจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานเลขาธิการธนาคาร และคุณพัชรพงษ์ อนนต์ศิริพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารธุรกิจลูกค้าบุคคล ร่วมงาน Flower on the Table 2020 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. และสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันจัดงานเทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2020 ให้เป็นงานเทศกาลระดับภูมิภาคอาเซียนที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมจำนวนมาก โดยมีคุณปวิณ ชำนิประศาสน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย คุณรัฐพล นราดิสร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือตอนบน) พร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

    ภายในงานเทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ 2020 ธนาคารออมสินได้ร่วมรังสรรค์ความสวยงามของขบวนรถบุปผชาติด้วยมวลดอกไม้นานาพรรณและตกแต่ง 4 สถานที่สำคัญร่วมในงานเทศกาลเชียงใหม่บลูมส์ มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับครั้งที่ 44 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด รวมทั้งได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการประกวดการจัดดอกไม้บนโต๊ะอาหาร Flower on the Table ในครั้งนี้ด้วย

Skip to content