banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงานสัมมนา “ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน”

ออมสินร่วมงานสัมมนา “ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน”

31 ส.ค. 2563

          เมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดย คุณปิยหทัย ปิยะรัมย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 4 พร้อมด้วย คุณชาติชาย อุมะวรรณ ผู้อำนวยการภาค 12 และคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ของประชาชน” ซึ่งคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้น โดยมี คุณพิสิฐ ลี้อาธรรม รองประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาดังกล่าว ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ในการนี้ คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ และคุณบัญชา สังวรโยธิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ ได้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ อย่างบูรณาการและยั่งยืน

         ภายในงาน ธนาคารออมสินได้มอบสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้กับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และธนาคารออมสินเขตอุบลราชธานี 2 และธนาคารออมสินสาขาวารินชำราบ ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคารในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content