banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงานสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน จ.กาฬสินธุ์

ออมสินร่วมงานสัมมนาโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน จ.กาฬสินธุ์

5 ก.ย. 2563

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณศรชัย จันโทวงษ์ ผู้อำนวยการภาค 11 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน เข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง ประชาชนในท้องถิ่นกับปัญหาความเดือดร้อนด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร จัดขึ้น โดยมีคุณสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลังฯ พร้อมคณะ และคุณชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานสัมมนาดังกล่าว ณ ลานอเนกประสงค์ สำนักงานอรดี สุทธศรี อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ ภายในงาน คุณสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาหนี้นอกระบบ เป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อ “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบอย่างบูรณาการ และยั่งยืน” และธนาคารออมสินยังได้มอบเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงาน ออกบูธประชาสัมพันธ์ธุรกิจธนาคาร ให้คำปรึกษาทางการเงิน บริการสินเชื่อ และร่วมออกร้านแสดงสินค้าของชุมชนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ อีกด้วย

Skip to content