banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ของ ป.ป.ช.

ออมสินร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ของ ป.ป.ช.

19 ส.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล ร่วมงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “การผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สู่ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” ประจำปี 2562 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดขึ้น โดยมี พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ในการนี้ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล ได้ให้การต้อนรับพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ในโอกาสเยี่ยมชมบูธนิทรรศการ “ออมสิน โปร่งใส ไร้ทุจริต” ของธนาคารออมสินภายในงานดังกล่าวด้วย

Skip to content