banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ จ.นครศรีธรรมราช

ออมสินร่วมคณะรองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ณ จ.นครศรีธรรมราช

1 ก.พ. 2563

       เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ผ่านกลไก 3 สร้าง พัฒนาปักษ์ใต้ และร่วมรับมอบนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานและเยี่ยมชมโครงการ “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาปักษ์ใต้ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” ณ สถาบันการเงินชุมชนบ้านวังไทร ต.เขาโร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณะรัฐมนตรี อาทิ ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตรกรรม คุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแถลงนโยบาย และมีหัวหน้าส่วนราชการร่วมรับฟังอย่างพร้อมเพรียง โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบสินเชื่อ SMEs ประชารัฐสร้างไทย ให้กับผู้ประกอบการที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากด้วย

Skip to content