banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

ออมสินร่วมขับเคลื่อนนโยบายประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

30 ต.ค. 2562

     เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมและนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนของธนาคารออมสินในการประชุมมอบนโยบายโครงการประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน ซึ่งมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบาย “ประชารัฐสร้างไทย พัฒนาล้านนา ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน” สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเข้าถึงแบบครบวงจร เพื่อให้คนไทยตลอดจนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและหลุดพ้นความยากจน และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันการเงินของรัฐ และภาคีเครือข่ายสนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกันณ หอประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่โอกาสนี้ ธนาคารออมสินได้มอบสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนและสินเชื่อโครงการประชารัฐเพื่อประชาชน จำนวนรวม 155 ราย วงเงินรวม 16,810,000บาท สินเชื่อ SMEs ประชารัฐ วงเงินรวม 91,500,000 บาท และสินเชื่อเคหะประชารัฐ จำนวน 102 ราย วงเงินรวม 153,000,000 บาท แก่ลูกค้าธนาคารออมสินด้วย

Skip to content