banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมการประชุมนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน จ.ลำปาง

ออมสินร่วมการประชุมนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน จ.ลำปาง

14 ม.ค. 2562

                เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมนโยบายการดำเนินงานสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยใน จ.ลำปาง ซึ่งมีคุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมพร้อมมอบนโยบาย “แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย” โดยมีคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง คุณลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับการฝึกอาชีพตามโครงการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ชุมชนบ้านทุ่งขาม อ.เกาะคา จ.ลำปาง
                ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมมอบสินเชื่อสำหรับแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบแก่ผู้มีรายได้น้อย จ.ลำปาง ให้แก่ลูกค้าของธนาคารออมสิน จำนวน 2,599 ราย เป็นเงิน 119 ล้านบาท พร้อมเยี่ยมชมบูธธนาคารออมสิน ซึ่งได้นำลูกค้ามาร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าและสาธิตการประกอบอาชีพเสริมรายได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยมีผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และคณะร่วมให้การต้อนรับด้วย

Skip to content