banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการทางเศรษฐกิจ

ออมสินร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการทางเศรษฐกิจ

3 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมติดตามการดำเนินงานมาตรการทางเศรษฐกิจ ซึ่งมีดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม และมีดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง คุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คุณลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ คุณอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และคุณยุทธศักดิ์ สุภกร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

Skip to content