banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

ออมสินร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

28 ก.ย. 2562

    เมื่อวันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นาวาอากาศเอก เกรียงไกร ทองแร่ ผู้แทนศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. คุณพินิต อารยะศิลปธร ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย และคุณโอฬาร เก่งรักษ์สัตว์ ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยกองลูกเสือเกียรติยศประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยสโมสรลูกเสืออาสาไท ร่วมกันเคารพธงชาติ วางพานพุ่มถวายราชสักการะ และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

    ในการนี้ คณะผู้เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะได้ร่วมกันบันทึกภาพการคลี่ธงไตรรงค์ผืนใหญ่ ขนาด 9 เมตรที่มีแถบสีมาตรฐานตรงตามประกาศราชกิจานุเบกษา ซึ่งธงผืนนี้พิพิธภัณฑ์ธงชาติไทยจัดทำขึ้นเพื่อให้รัฐบาลนำไปใช้ในการจัดทำมิวสิกวิดีโอเพลงธงไทยที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อพุทธศักราช 2557 เพื่อรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านผืนธงชาติไทย และได้ร่วมกิจกรรมรวมพลคนรักชาติ ทำความสะอาดลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 สวนลุมพินี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้จัดสร้างเป็นสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
    วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้มีวันพระราชทานธงชาติไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช 2560 ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานธงชาติไทย ซึ่งมีแถบสี 3 สี เรียกว่าธงไตรรงค์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พุทธศักราช 2460

Skip to content