banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

ออมสินร่วมกับวชิราวุธวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่าวชิราวุธวิทยาลัย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนลุมพินี

28 ก.ย. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรวุธ กิจกุศล ผู้บังคับการวชิราวุธวิทยาลัย พลตำรวจโท อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน คุณพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ธงชาติไทย พ.อ.หญิง ดร.นุสรา วรภัทราทร ประจำกรมยุทธการทหารบก รองหัวหน้าศูนย์ประสานงานสารสนเทศ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก คุณเชื้อพร รังควร เลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว คุณธีรพงษ์ สารแสน เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมด้วยกองลูกเสือเกียรติยศประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งดำเนินงานโดยสโมสรลูกเสืออาสาไท ร่วมกันเคารพธงชาติ ในเวลา 08.00 น. และวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ชาวไทยได้เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและชักธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา ณ เบื้องหน้าพระบรมราชานุเสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมๆ กับประชาชนในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยธนาคารออมสินได้จัดทำเสาธงชาติแบบลอยตัวความสูง 6.5 เมตร สำหรับการชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา

Skip to content