banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดสัมมนา “รูปแบบภัยออนไลน์และการตรวจจับบัญชีม้า”

ออมสินร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดสัมมนา “รูปแบบภัยออนไลน์และการตรวจจับบัญชีม้า”

24 พ.ย. 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินร่วมกับคณะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐจัดการสัมมนา “รูปแบบภัยออนไลน์และการตรวจจับบัญชีม้า” มุ่งยกระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบภัยทุจริตทางการเงิน (ภัยออนไลน์) ให้กับผู้ปฏิบัติงานของสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 8 แห่ง พร้อมเสริมสร้างกลไกความร่วมมือของสถาบันการเงินของรัฐในการป้องกันและตรวจจับบัญชีม้าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ในฐานะอนุกรรมการด้านกำกับการปฏิบัติงาน สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีพันตำรวจเอก พิบูลสุขญ์ รติเวโรจน์กุล ผู้กำกับการ ฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนา ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content