banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับโล่เชิดชูเกียรติ ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023

ออมสินรับโล่เชิดชูเกียรติ ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023

12 ธ.ค. 2566

เมื่อวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566 คุณกิตติ ปิ่นรอด รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน รับโล่เชิดชูเกียรติ ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023 ส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ประเภทองค์กร จากคุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีมอบรางวัล “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2023” ส่งเสริมการต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมธรรมาภิบาล ประจำปี 2566 ซึ่งสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม เชิดชู บุคคล องค์กร และสื่อมวลชน ที่ยึดหลักธรรมาภิบาล ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมี ดร.เอก์ เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) และประธานสภาธรรมาภิบาลสื่อมวลชนแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารธนาคารออมสิน ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคารเบญรังสฤษฎ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 กรุงเทพฯ

Skip to content