banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

ออมสินรับโล่รางวัลองค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ

27 พ.ค. 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินรับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้น จากคุณสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในงานโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายกับการจ้างงานคนพิการทางจิตอย่างยั่งยืน และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จ.นนทบุรี ทั้งนี้ ธนาคารออมสินได้ดำเนินการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้พิการในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการฝึกทักษะฝีมือเพื่อการประกอบอาชีพ รวมไปถึงการให้บริการทางการเงินที่ผู้พิการสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์

Skip to content