banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัล “COVID-19 Financing Contributor” 

ออมสินรับรางวัล “COVID-19 Financing Contributor” 

30 มี.ค. 2565

เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณวีระชัย อมรถกลสุเวช รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ เป็นผู้แทนธนาคารออมสินรับรางวัล Ministry of Finance Awards (MOF Awards) “COVID-19 Financing Contributor” จากกระทรวงการคลัง ผ่านระบบออนไลน์ ในงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2564 : ThaiBMA Best Bond Awards 2021 ซึ่งสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดขึ้นเพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรมีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ โดยรางวัลที่ธนาคารออมสินได้รับในครั้งนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีสัดส่วนการให้กู้เงินภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สูงสุด

Skip to content