banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรับรางวัลธนาคารที่มีเงินออมสะสมสูงสุด

ออมสินรับรางวัลธนาคารที่มีเงินออมสะสมสูงสุด

31 ต.ค. 2562

    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ รับรางวัลธนาคารที่มีเงินออมสะสมสูงสุด จากดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในงานมอบรางวัลส่งเสริมการออมกับ กอช. ยอดเยี่ยม ประจำปี 2562 ซึ่งกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดขึ้น เนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

Skip to content