banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรวมพลังสร้างบุญ ดีต่อใจ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสงฆ์

ออมสินรวมพลังสร้างบุญ ดีต่อใจ ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของจำเป็นแก่โรงพยาบาลสงฆ์

5 มิ.ย. 2567

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ธนาคารออมสินโดยคุณคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ พร้อมพนักงานและลูกจ้างร่วมส่งมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคที่จำเป็น ซึ่งผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินได้ร่วมกันบริจาคในโครงการ “รวมพลังสร้างบุญ ดีต่อใจ” ของฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และพัฒนาลูกค้าบุคลากรภาครัฐ สายงานลูกค้าบุคลากรภาครัฐ เพื่อมอบให้กับพระภิกษุ สามเณรที่อาพาธ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ โดยมีคุณกัญจนา สีนานอก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เป็นผู้รับมอบ

Skip to content