banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ออมสินรวมพลังประกาศเจตจำนงสุจริต และต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

31 ม.ค. 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในการประกาศเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยนำคณะผู้บริหาร และผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปจากทั่วประเทศ จำนวนรวมกว่า 2,100 คน กล่าวประกาศเจตจำนงร่วมกันเพื่อแสดงจุดยืนในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลทั่วทั้งองค์กร อันเป็นแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน ในการประชุมผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปจากทั่วประเทศ ประจำปี 2563 ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Skip to content