ออมสินรวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : GSB WAY SAY NO CORRUPTION – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : GSB WAY SAY NO CORRUPTION

ออมสินรวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น : GSB WAY SAY NO CORRUPTION

14 ธ.ค. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน รวมพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น  GSB WAY SAY NO CORRUPTION โดยปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่