banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินรณรงค์วัฒนธรรมธรรมาภิบาลส่งมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศล

ออมสินรณรงค์วัฒนธรรมธรรมาภิบาลส่งมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับองค์กรการกุศล

6 ก.พ. 2563

            ธนาคารออมสินรณรงค์สร้างวัฒนธรรมธรรมาภิบาล ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน ร่วมส่งมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้กับองค์กรการกุศลเพื่อนำไปใช้เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content