banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565

23 พ.ย. 2565

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 พร้อมมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนแบบองค์รวม และร่วมมอบรางวัล Best of the Best ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ร่วมกับคุณวรนุช ภู่อิ่ม รองปลัดกระทรวงการคลัง และกรรมการธนาคารออมสิน ให้กับทีมนักศึกษาที่มีผลงานยอดเยี่ยมในโครงการดังกล่าวซึ่งธนาคารร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ และบริการแก่กลุ่มชุมชน ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขัน ส่งผลต่อความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สถาบันคุณาวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมงาน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content