banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 – 2564

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 – 2564

24 พ.ย. 2564

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงานการนำเสนอผลสัมฤทธิ์โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2563 – 2564 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับทีมนักศึกษาที่รับรางวัล Best of the Best โดยมีคุณวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ร่วมมอบโล่รางวัลดังกล่าว และมี หน่วยงานภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สถาบันคุณาวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมรับฟังการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content