banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus : มทร.พระนคร และ ม.ธรรมศาสตร์

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น Plus : มทร.พระนคร และ ม.ธรรมศาสตร์

27 ส.ค. 2562

     เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครและนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มองค์กรชุมชนมาจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์นมแพะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (ตาหวาน) ผลิตภัณฑ์ไม้แขวนเสื้องานฝีมือของกลุ่มอาชีพวังใหญ่พัฒนา ผลิตภัณฑ์งานผ้าสไตล์อาหรับของกลุ่มชุมชนหนับ อุทิศ ผลิตภัณฑ์ข้าวแตนเลิศรสจากวิสาหกิจชุมชนฉัตรหลวง (ณิชกร) โดยมีพนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ร้านอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content