banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : องค์ความรู้+ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชน

ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น : องค์ความรู้+ภูมิปัญญาท้องถิ่น พลิกโฉมผลิตภัณฑ์ชุมชน

26 ส.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่เข้าร่วมโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือด้านเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นระหว่างธนาคารออมสิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และเทศบาลตำบลห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อยกระดับทักษะและขีดความสามารถในการประกอบกิจการของกลุ่มองค์กรชุมชนให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการมีศักยภาพสามารถแข่งขันในตลาดได้ นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มองค์กรชุมชนมาจัดจำหน่าย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์แตงกวาและส้มโอของกลุ่มผักและผลไม้ปลอดภัยชัยนาท ผลิตภัณฑ์กล้วยเฮฮาของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติตำบลห้วยงู ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ตะกร้าและกระเป๋า “จริต” ของกลุ่มนักเรียนโรงเรียนสร้างสุขผู้สูงอายุตำบลห้วยงู ชัยนาท ผลิตภัณฑ์ตู้ยาและเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเล็ก “เฟอร์นิเจอร์สตรี” ของกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้พาเลทเก่า ผลิตภัณฑ์ข้าวคุณภาพ “เคียงสุข” ของกลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านดอนซาก ผลิตภัณฑ์ขันโตกหวายของกลุ่มจักสานหวายบ้านคลองคต โดยมีพนักงาน ลูกจ้างธนาคารออมสิน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ณ ร้านอาหารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content