banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบแอลกอฮอล์เจลให้หน่วยงานทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

ออมสินมอบแอลกอฮอล์เจลให้หน่วยงานทางการแพทย์สู้ภัย COVID-19

1 เม.ย. 2563

            เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล ในโครงการกระทรวงการคลังร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สภากาชาดไทย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) และโรงพยาบาลทหารผ่านศึก โดยมีผู้บริหารของทั้ง 7 หน่วยงานรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content