banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

ออมสินมอบเงินสนับสนุน กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

13 มิ.ย. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาและโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษา” ประจำปี 2562 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน โดยมีพลตำรวจโท วิชิต ปักษา รักษาราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content