banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร

ออมสินมอบเงินสนับสนุนสมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร

18 ต.ค. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐมอบเงิน จำนวน 30,000 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครืองมือช่างให้กับโรงเรียนบ้านน้อยในนิคมสร้างตนเองแก่สมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานคร โดยมีดร.อนุสรณ์ รังสิโยธิน นายกสมาคมสวัสดิการชุมชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับมอบณธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content