banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินสนับสนุนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

ออมสินมอบเงินสนับสนุนกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม

5 ก.ค. 2562

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุน “โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” ประจำปี 2562 ให้กับกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยมีคุณประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content