banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบเงินบริจาค โครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้กับศิริราชมูลนิธิ

ออมสินมอบเงินบริจาค โครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้กับศิริราชมูลนิธิ

8 มิ.ย. 2563

           เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล พร้อมด้วยคุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม มอบเงินบริจาคจำนวน 350,000 บาท จากโครงการ “อยู่กับบ้าน” ให้กับศิริราชมูลนิธิ โดยมี ผศ.นพ.ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการและเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ และ รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ที่ปรึกษาสำนักงานศิริราชมูลนิธิ เป็นผู้รับมอบ ณ ศิริราชมูลนิธิ โรงพยาบาลศิริราช
           โครงการ “อยู่กับบ้าน” เป็นโครงการที่ธนาคารให้การสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญในการกักตัวอยู่กับบ้าน และ Social Distancing เพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 และร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผ่านบทเพลงและ Music Video “อยู่กับบ้าน” โดยนำรายได้ทั้งหมดที่เกิดจากการแชร์เพลงดังกล่าวทาง Facebook GSB Society 1 แชร์ เป็นเงินช่วยเหลือ 10 บาท ไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อป้องกันและรักษาผู้ป่วย COVID-19

Skip to content