banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบล้านที่ 11 ตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นที่ กทม.

ออมสินมอบล้านที่ 11 ตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ พร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยพื้นที่ กทม.

24 ส.ค. 2564

เมื่อวันอังคารที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินจำนวน 3 ล้านบาท ให้แก่คุณสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อสนับสนุนภารกิจเร่งด่วนของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ สนับสนุนในการจัดตั้งศูนย์พักคอยแห่งใหม่ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท และสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ส่งต่อผู้ป่วยของศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินฯ (ศูนย์เอราวัณ) จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณผู้ติดเชื้อจำนวนมากใน กทม. ทั้งนี้ ธนาคารออมสินนับเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ให้ความช่วยเหลือทางกรุงเทพมหานคร ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย กทม. เฟสแรก จำนวน 16 แห่ง โดยได้มอบเงินสนับสนุน 8 ล้านบาทในเฟสแรก รวมให้การสนับสนุนแล้วทั้งสิ้น 11 ล้านบาท ณ ศูนย์พักคอยเพื่อการส่งต่อกลาง กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร

Skip to content