banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบรางวัลผู้ชนะโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ประจำปี 2562

ออมสินมอบรางวัลผู้ชนะโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 ประจำปี 2562

19 ต.ค. 2563

             เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินโดยคุณพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าฐานรากและสนับสนุนนโยบายรัฐ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดโครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปีที่ 4 “GSB SMART HOMESTAY โฮมสเตย์มีสไตล์” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชนที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการเป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน ทั้งในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชุมชน อันจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในท้องถิ่น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพ พร้อมสื่อมวลชน และ 6 ดารานักแสดง น้ำหวาน พิมรา เจริญภักดี, เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้, ตี๋ วิวิศน์ บวรกีรติขจร, อ๊อฟ ศุภณัฐ เฉลิมชัยเจริญกิจ, หนูเล็ก ก่อนบ่ายฯ และ ปอ อรรณพ ทองบริสุทธิ์ ในฐานะคู่หูบัดดี้ชุมชนที่จะมาร่วมสร้างสีสันพัฒนายกระดับโฮมสเตย์ไทยสู่สากล เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว ณ มูนสตาร์ สตูดิโอ ลาดพร้าว 80 กรุงเทพฯ

Skip to content