banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบรางวัลการแข่งขัน โครงการ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)

ออมสินมอบรางวัลการแข่งขัน โครงการ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)

31 ก.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานในการมอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด โครงการ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน)ที่ธนาคารออมสินจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและสร้างโอกาสแก่ผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดโดยการประกวดโครงการนี้ได้จัดทำเป็นรายการเรียลลิตี้สตรีทฟู้ดรายการแรกของไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจสตรีทฟู้ดได้ยกระดับ พัฒนาศัยภาพ และนำความรู้และประสบการณ์จากกูรูผู้เชี่ยวชาญตลอดจนคำแนะนำจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับสตรีทฟู้ดไทยให้ดียิ่งขึ้น ณ หอประชุมบุรฉัตรธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยผลการตัดสินการประกวด โครงการ GSB STREET FOOD เปลี่ยนชีวิต (กล้าคิด ชีวิตเปลี่ยน) ในครั้งนี้ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ “ซดเตี๋ยวเป็ดตุ๋น” ได้รับเงินทุนสนับสนุน 1,000,000 บาท ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ “มันห้างฉัตร” ได้รับเงินทุนสนับสนุน 300,000 บาท ทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ “กะเพราะซาวห้า” ได้รับเงินทุนสนับสนุน 100,000 บาท และทีมที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินทุนสนับสนุน ทีมละ 50,000 บาท ได้แก่ “ผัดไทภูเขาไฟ” และ “Street Larb”
    โอกาสนี้ ธนาคารออมสินยังได้จัดงาน“ตลาดกล้าเริ่ม” โดยนำสตรีทฟู้ดอัพเกรดจากทั่วประเทศกว่า 50 ร้าน มาให้ได้ ช้อป ชม ชิม กันระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ บริเวณหน้าอาคาร 10 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content