banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา

ออมสินมอบรางวัลการสอบแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562 ระดับมัธยมศึกษา

6 ต.ค. 2562
    เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2562 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (เจ้าประคุณธงชัย)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานมูลนิธิร่มฉัตร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล เป็นประธานการจัดทดสอบแข่งขันและมอบรางวัลภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎระดับมัธยมศึกษา ซึ่งธนาคารออมสินร่วมกับมูลนิธิร่มฉัตรสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดยมีคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานร่วมเปิดงาน  และคุณวิมล ทุ่งทองผู้อำนวยการภาค 1 พร้อมคณะผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการสอบแข่งขัน ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 เหรียญทอง ได้แก่ เด็กหญิงเวอร์จีเนีย พิชญา โอลิเวอร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศกรุงเทพมหานครฯ เหรียญเงิน ได้แก่ เด็กชายชินดนัย พรสิงห์ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และเหรียญทองแดง ได้แก่ เด็กหญิงณัฏฐนันท์ ตนประเสริฐ Singapore Interantional School of Bangkok กรุงเทพมหานครระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เหรียญทอง ได้แก่ นายภัทรชนนใจห้าวโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครเหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานครและเหรียญทองแดง ได้แก่ นางสาวนภวฤณ สุภธีระ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) จ.ขอนแก่น 
    โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศตรีสุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตั้งโรงครัวพระราชทานเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครูอาจารย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน และพระราชทานกระเป๋าผ้าภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นแก่เด็กที่สอบผ่าน 100 ลำดับแรก ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
Skip to content