banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบทุนการศึกษาในพื้นที่เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง และมอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

ออมสินมอบทุนการศึกษาในพื้นที่เชียงราย เชียงใหม่ และลำปาง และมอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562

13 ม.ค. 2563

    เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรม และนักเรียน นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง จำนวน 6,000 ทุน รวม 224 โรงเรียน เป็นจำนวนเงิน 4,000,000 บาท และมอบเงินสนับสนุนโครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562 ถวายพระภาวนารัตนญาณ วิ. (พระครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) โดยมีคุณสมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานธนาคารออมสินร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาดังกล่าว ณ
วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในการนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้ร่วมถวายผ้าห่มกันหนาวแด่สามเณร จำนวน 200 รูป โดยมีพระภาวนารัตนญาณ วิ. (พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เป็นผู้รับมอบ

    โอกาสนี้ คณะผู้บริหารธนาคารออมสินได้ร่วมถวายสักการะสมเด็จพระสังฆนายก ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่มาร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ด้วย

Skip to content