banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินมอบทุนการศึกษาสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

ออมสินมอบทุนการศึกษาสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน

16 พ.ค. 2567

ธนาคารออมสินเดินหน้าร่วมยกระดับพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ) ในระดับ ปวช. สาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้า และ ปวส. สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า จำนวนรวม 30 ทุน โดยธนาคารออมสินและบีดีไอได้ผนึกความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้าผ่านโครงการธนาคารออมสินเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มุ่งลดความเหลื่อมล้ำความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา ด้วยการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งขาดโอกาสทางการศึกษา มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย โดยมี ดร.บรินดา จางขจรศักดิ์ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนภาคการศึกษาด้านยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากร และพัฒนาเทคโนโลยีรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นฐานผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

Skip to content