banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินพร้อมผลักดัน EEC ปั้นเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

ออมสินพร้อมผลักดัน EEC ปั้นเศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

27 ต.ค. 2564

เมื่อวันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการลงทุนและบริการทางการเงิน เพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ร่วมกับคุณคณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีคุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธี และมี  ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย และ คุณวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง

ภายใต้ความร่วมมือครั้งนี้ ธนาคารออมสินพร้อมส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ นักลงทุน ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเข้าถึงแหล่งเงินทุน บริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะการสนับสนุนและให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อ ด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปรนพิเศษ

Skip to content