banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินผนึกความร่วมมือ สตช. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ออมสินผนึกความร่วมมือ สตช. สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

28 ก.พ. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ธนาคารออมสินโดยคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มปฏิบัติการ และพล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ สมาคมธนาคารไทย และธนาคารสมาชิก ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ผ่านโครงการระบบรับแจ้งความออนไลน์คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี  เพื่อให้การประสานการปฏิบัติระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สอดคล้องกับรูปแบบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน สามารถป้องกันและระงับการทำธุรกรรมการเงินชั่วคราวเพื่อยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อันเป็นการยกระดับระบบป้องปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและภัยคุกคามจากการทำธุรกรรมต่างๆ  ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เมืองทองธานี) จ.นนทบุรี

Skip to content