banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินผนึกกำลังกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนไทย

ออมสินผนึกกำลังกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนไทย

2 พ.ค. 2567

ธนาคารออมสินร่วมเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย (Thailand Mangrove Alliance) ลงนามความร่วมมือดำเนินการส่งเสริมการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อความยั่งยืน ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่ง เเละเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คุณจีรนันท์ เขตสกุล รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์และความยั่งยืน ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายป่าชายเลนประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรบริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่สนใจให้ความสำคัญกับสิ่งเเวดล้อม รวม 37 องค์กร ได้ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อผนึกกำลังร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนอย่างยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ณ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

Skip to content