banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2565

ออมสินประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2565

27 ส.ค. 2565

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขา ระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ประจำปี 2565  พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่สำคัญในช่วงไตรมาส 3 – 4 ของปี 2565 โดยเน้นการขับเคลื่อนเชิงลึก Social Mission Integration ในกระบวนการสำคัญของธนาคาร ภายใต้การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยนำกำไรบางส่วนจากการทำธุรกิจปกติ ไปสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ ร่วมเติมเต็มและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคม ให้หยั่งลึกถึงยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินในระยะยาวต่อไป พร้อมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้บริหารได้รับการเลื่อนตำแหน่ง โดยมีคณะผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาหรือเทียบเท่าขึ้นไปจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort จ.เพชรบุรี

ในการนี้ ภายในงานดังกล่าว ผู้อำนวยการธนาคารออมสินได้มอบรางวัล GSB Awards รางวัลจริยธรรมและจรรยาบรรณ รางวัลต้นแบบด้านการบริหารความเสี่ยง และรางวัลกิจกรรมสนับสนุนการกระตุ้นยอดสินเชื่อธุรกิจ SMEs ให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างที่รับรางวัลดังกล่าวด้วย

 

 

Skip to content