banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

8 ม.ค. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ธนาคารออมสินนำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 จากคุณณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

Skip to content