banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ออมสินนำเด็กและเยาวชนดีเด่นเข้าพบนายกรัฐมนตรี

11 ม.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินนำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 20 คน ซึ่งได้รับการคัดเลือกมาจากสมาชิกธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน เข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พร้อมรับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับผู้ที่มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ ขยัน ประหยัด กตัญญูช่วยเหลือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 จากคุณตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการนี้ ธนาคารออมสินโดยคุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล พร้อมคณะผู้บริหารได้ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กและเยาวชนดีเด่น พร้อมให้โอวาท มอบเสื้อสามารถและของที่ระลึกแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โอกาสนี้ยังได้นำคณะเด็กและเยาวชนดีเด่นดังกล่าวทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนและการเงิน “INVESTORY” ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาด้วย

Skip to content