banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

ออมสินทอดกฐินสามัคคี ณ วัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

14 ต.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2562ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินในสังกัดภาค 9 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวซึ่งมียอดเงินทำบุญร่วมสมทบองค์กฐินสามัคคีเป็นจำนวนเงินรวม 1,566,100 บาทในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมอบอุปกรณ์การเรียนและเครื่องอุปโภค/บริโภคให้กับเด็กนักเรียนและผู้สูงวัยในอุปการะของพระอาจารย์พบโชค ติสฺสวํโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้งพร้อมถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และจัดตั้งโรงทานธนาคารออมสินเพื่อจัดเลี้ยงอาหารให้กับผู้มาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีด้วย

Skip to content