banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Bank – wide BCP Testing Exercise)

ออมสินทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Bank – wide BCP Testing Exercise)

17 ก.ย. 2562

    เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินทำการทดสอบแผนต่อเนื่องทางธุรกิจในวงกว้าง (Bank – wide BCP Testing Exercise) ประจำปี 2562 ด้วยการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงบริเวณด้านหน้าธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเป็นไปตามนโยบายการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM Policy) ของธนาคาร รวมถึงเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยมีบริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาในการทำการทดสอบในครั้งนี้ ซึ่งผลการทดสอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content