banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินถวาย ”ศาลาบุญธนาคารออมสิน” ณ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

ออมสินถวาย ”ศาลาบุญธนาคารออมสิน” ณ พระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย

8 มี.ค. 2563

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดศาลาปฏิบัติธรรม “ศาลาบุญธนาคารออมสิน”ซึ่งธนาคารออมสินให้การอุปถัมภ์ เพื่อเป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและประกอบศาสนพิธีสำคัญทางศาสนา โดยมีพระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยตุง เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ พระอารามหลวง  และเจ้าคณะอำเภอแม่สาย จฺ.เชียงราย กล่าวสัมโมทนียกถาเป็นสิริมงคล และมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมในพิธี ณ วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย
            โอกาสนี้ ธนาคารได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน “ออมสินรวมพลังลดมลพิษรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย”โดยร่วมกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนมานิตวิทยาจำนวน 60 ทุน  และธนาคารออมสินมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าให้แก่สถานีควบคุมไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน 5 แห่ง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่จำนวน 250 ชุด

Skip to content